Quy trình giao dịch tại HPT
– Khách hàng khi mua sắm tại  HPT phải thực hiện các thao tác đặt hàng và nhận hàng theo trình tự sau:

Cách 1: Thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng:

+ Bước 1: Khách hàng đặt hàng, cung cấp thông tin đầy đủ, xác thực

+ Bước 2: Khách hàng thanh toán trước;

+ Bước 3: HPT  kiểm tra, xác nhận đơn hàng và chuyển hàng;

+ Bước 4: Khách hàng kiểm tra và nhận hàng;

Cách 2: Thanh toán sau:

+ Bước 1: Khách hàng đặt hàng; cung cấp thông tin đầy đủ, xác thực

+ Bước 2: HPT xác thực đơn hàng;

+ Bước 3: HPT xác nhận thông tin khách hàng (điện thoại, tin nhắn, email);

+ Bước 4: HPT chuyển hàng;

+ Bước 5: Khách hàng nhận hàng và thanh toán;

– Trong các trường hợp, khách hàng có thể tra cứu thông tin giao dịch qua email gửi vào hộp thư khách hàng đã đăng ký với HPT hoặc tra cứu tình trạng giao dịch tại website của HPT. Ngoài ra, khách hàng có thể tra cứu được lịch sử giao dịch khi đăng nhập vào tài khoản của mình tại website linhkienbep.com.vn

Trường hợp khách hàng muốn chỉnh sửa thông tin, khách hàng thông báo cho HPT qua hotline chăm sóc khách hàng 0988 11 44 34 hoặc ghi lời nhắn tại đây.

Thay đổi, hủy bỏ giao dịch tại HPT
– Trong mọi trường hợp, khách hàng đều có quyền chấm dứt giao dịch nếu đã thực hiện các biện pháp sau đây:

Thông báo cho HPT về việc hủy giao dịch qua hotline chăm sóc khách hàng 0944 11 44 34
Trả lại hàng hoá đã nhận nhưng chưa sử dụng hoặc hưởng bất kỳ lợi ích nào từ hàng hóa đó.
Giải quyết hậu quả do lỗi nhập sai thông tin thương mại tại HPT
– Khách hàng có trách nhiệm cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác khi tham gia giao dịch tại HPT. Trong trường hợp khách hàng nhập sai thông tin gửi vào trang thông tin điện tử bán hàng HPT, HPT có quyền từ chối thực hiện giao dịch. Ngoài ra, trong mọi trường hợp, khách hàng đều có quyền đơn phương chấm dứt giao dịch nếu đã thực hiện các biện pháp sau đây:

Thông báo cho HPT qua hotline chăm sóc khách hàng 0988 11 44 34 hoặc ghi lời nhắn tại đây.
Trả lại hàng hoá đã nhận nhưng chưa sử dụng hoặc hưởng bất kỳ lợi ích nào từ hàng hóa đó.
Giải quyết tranh chấp
– Bất kỳ tranh cãi, khiếu nại hoặc tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến giao dịch tại HPT hoặc các Quy định và Điều kiện này đều sẽ được giải quyết bằng hình thức thương lượng, hòa giải, trọng tài và/hoặc Tòa án theo Luật bảo vệ Người tiêu dùng Chương 4 về Giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

Quy định chấm dứt thỏa thuận
– Trong trường hợp có bất kỳ thiệt hại nào phát sinh do việc vi phạm Quy Định sử dụng trang web, chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc khóa tài khoản của quý khách vĩnh viễn. Nếu quý khách không hài lòng với trang web hoặc bất kỳ điều khoản, điều kiện, quy tắc, chính sách, hướng dẫn, hoặc cách thức vận hành của HPT thì biện pháp khắc phục duy nhất là ngưng làm việc với chúng tôi.

Những quy định khác
– Tất cả các Điều Khoản và Điều Kiện (và tất cả nghĩa vụ phát sinh ngoài Điều khoản và Điều kiện này hoặc có liên quan) sẽ bị chi phối và được hiểu theo luật pháp Việt Nam. Chúng tôi có quyền sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện này vào bất kỳ thời điểm nào và các sửa đổi đó sẽ có hiệu lực ngay tại thời điểm được được đăng tải tại HPT.